Vi jobbar med kvalitétsgaranti, det innebär att om du mot förmodan inte är nöjd med en tjänst vi levererat kommer vi tillbaka och gör om det. För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med det uppdrag vi utfört.
-Vi har kollektivavtal
-Vi är anslutna till Fora
-Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg Hansa
Vi värnar om vår miljö och arbetar kontinuerligt för att minska den negativa påverkan vi kan ha. I Vårt mål för 2021 är att transferera vår nuvarande fordonsflotta till mer miljöanpassade fordon så som gas eller el. Under 2019 har vi lyckats transferera 20 % av fordonsflottan till gasbilar. Då vi arbetar med kemikalier så är det en självklarhet för oss att använda oss av miljöanpassade produkter samt att vår personal är utbildade och tänker på källsortering.