Byggstäd

Då byggprojektet är klart blir det skönt att kunna koppla av. Anlita oss för ditt byggstäd, vi spar din tid.
Vi har erfarenhet, resurser för att på ett billigt och effektivt sätt kunna hjälpa dig med dina byggprojekt.
Vi delar upp byggstäd i kategorierna: Finstädning och grovstädning
Vi utför städning på byggarbetsplatser både under arbetets gång och innan slutbesiktning. Vi har även möjlighet att ta in extraresurser vid behov.
Vi delar upp byggstäd i fin och grov.
Grov betyder att vi tar bort allt som är ivägen. Träbitar isolering mm.
Fin innebär att vi utför en städning som blir så pass bra att man kan flytta in i byggnaden.