Lättare hantverksjobb

Skruva ihop möbler, byta skåpsluckor, sätta upp hyllor, byta dörrar, dörrhantag, lås, byta lampor

Rengöring av vattenlås och golvbrunnar

Skruva isär spola rent ta bort det som orsakar stopp.

Miljöstationer

Tillsyn hjälp med sortering, städning, rengöring..

Markarbete

Vinterhållning

Gräsklippning

Rabatt