Miljödiplom

Miljödiplom

Vi har införlivat vårt miljöarbete i hela våan verksamhet för att minska den negativa klimatpåverkan. Vi arbetar mycket med kompetensutveckling av våra medarbetare där miljö är en viktig fråga för oss i bla avfallshantering, kemikalieanvändning och transporter
Vid frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta Ida Fahlström